Jestem 60+, nie dyskryminuj mnie dojrzalej_wspolfin

 

 

 

 

Okres realizacji: kwiecień – maj 2016 r.

Ruszył projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawy „Jestem 60+, nie dyskryminuj mnie” skierowany do pracownic/ów zakładów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dzielnicy Mokotów (ZOZ Mokotów, OPS, MOPS) oraz innych dzielnic Warszawy w przypadku otrzymania takich zgłoszeń i posiadania wolnych miejsc ze szczególnym uwzględnieniem osób mających bezpośredni kontakt z klientami a zwłaszcza osobami starszymi.

Centrum Seniora Angel Care przeprowadziło w październiku 2015 r. badania ankietowe wśród seniorów związane ze znaczeniem dla badanych usług związanych z dbaniem o zdrowie w tym – łatwy dostęp do specjalistycznej opieki medycznej. Okazało się, że dostępność jest bardzo ważna dla 55,5 % seniorów, a ważny dla 25 %.

Niezwykle istotna jest także, jakość świadczenia usług. W badaniu obejmującym grupę 350 osób, w ramach pracy doktorskiej[1] , została oceniona dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek w polskim systemie ochrony zdrowia. Wyniki wskazują, że co szósta osoba czuła się dyskryminowana ze względu na wiek. Najczęściej doświadczano tego w relacji z lekarzem (75%), a następnie pielęgniarką (23%) i pracownikami rejestracji (12%).

Główne zastrzeżenia osób starszych dotyczyły sposobu komunikowania, w tym nie wyjaśnianiu terminologii medycznej oraz odmowa leczenia, specjalistycznej pomocy argumentowana wiekiem. Podobne wnioski uzyskano po analizie odpowiedzi osób, które były świadkami dyskryminacji – dotyczyło to co piątego badanego.

Najczęściej wymienianymi miejscami dyskryminacji są oddziały szpitalne, poradnie lekarzy rodzinnych oraz poradnie lekarzy specjalistycznych. Ponad 60% ankietowanych uważało, że dyskryminacja ze względu na wiek jest problemem społecznym.

Dane z badań jak i obserwacja wskazuje, że sytuacja osób starszych jest szczególnie narażona na wykluczanie. Ważne więc jest przygotowanie otoczenia do obsługi i pracy z osobami 60+. Jednym ze sposobów jest edukacja, niezwykle istotne jest szkolenie np. służb medycznych (personelu medycznego oraz pracowników ochrony zdrowia) w placówkach lecznictwa otwartego i zamkniętego. Ważne jest również uświadomienie seniorom, a także ich rodzinom znaczenia i uprawnień wynikających z praw pacjentów oraz identyfikowania i reagowania na przejawy dyskryminacji ze względu na wiek.

[1] Kropińska S., Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek w polskim systemie ochrony zdrowia. Poznań 2013.

ZAPRASZAMY do udziału w szkoleniach.

W dniach 14-15 kwietnia br. odbyły się pierwsze warsztaty antydyskryminacyjne w ramach projektu Jestem 60+ nie dyskryminuj mnie. Cieszyły się dużym zainteresowaniem osób pracujących w przychodniach lekarskich. Warsztat uświadomił i pokazał jak opresyjna może być dyskryminacja wobec osób starszych. Kolejny warsztat 11-12 maja 2016 roku. Czekamy na chętnych.

Materiały do pobrania

pobierz prezentacje

pobierz plakat

pobierz słowniczek

pobierz ulotkę

raport koncowy

Skip to content