Pro Humanum

Projekty

Centrum Wielokulturowe w Warszawie

To miejsce aktywności lokalnej, drugi dom dla imigrantów i lokalnej społeczności, w którym każdy znajdzie odpowiednią dla siebie ofertę edukacyjną, kulturalną, doradczo-informacyjną czy hobbystyczną. Istniejemy po to, aby wspierać integrację międzykulturową i obywatelską mieszkańców Warszawy.

CENTRUM to przyjazna przestrzeń do wymiany pomysłów, poglądów , poznawania siebie i swojej kultury, realizacji pomysłów, pasji i wzbogacania siebie o wartości wielokulturowe. Każdy może bezpłatnie skorzystać z naszych sal, a także wziąć udział w debatach i konferencjach, oglądać ciekawe wystawy, projekcje filmów, uczyć się bezpłatnie języka polskiego, zasięgnąć porady prawnika czy doradcy zawodowego i zaplanować swoja zawodową przyszłość.

CENTRUM WIELOKULTUROWE jest projektem, współfinansowanym przez Urząd m. st. Warszawy. Koncepcja Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (WCW) została opracowana podczas prac nad Programem Rozwoju Kultury do 2020 roku. Centrum planowano jako siedzibę dla warszawskich organizacji zrzeszających cudzoziemców i działających na rzecz migrantów i wielokulturowości. Pilotaż Warszawskiego Centrum Wielokulturowego był czteroletnim projektem Fundacji Inna Przestrzeń. W tym czasie powstała inicjatywa i powołano Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego, która prowadziła Centrum w latach 2014- 2017.

Obecnie (od  2022 roku) Stowarzyszenie Pro Humanum prowadzi konsorcjum organizacji:  Fundacja Inicjatywa Dom Otwarty Fundacja Armenian Foundation (Fundacja Ormiańska), Fundacja Centrum Integracji i Edukacji Pozytywnej Nastawieni na Rozwój oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. 

Razem mimo różnic

Koncepcja projektu Ten projekt powstał, żeby przybliżać ideę integracji. Zbyt często słyszymy, że „oni muszą się integrować”, ale rzadko kiedy idzie za tym wizja, jak ten proces ma przebiegać. Naszym celem jest przybliżenie kwestii związanych z uchodźstwem i integracją mieszkańcom Warszawy i okolic. Projekt „Razem mimo różnic”, prowadzony wspólnie przez Stowarzyszenie PRO HUMANUM i Fundację Inicjatywa Dom Otwarty, realizowany jest z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Skip to content