Zarząd

Poznaj nas!

Zarząd

Jolanta Lange

Wiceprezeska

Małgorzata Sójka

Sekretarzyni

Beata Machul-Telus

dr nauk społecznych; politolożka i edukatorka. Inicjatorka założenia Stowarzyszenia PRO HUMANUM. Współautorka opracowania Krajowego Programu Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004-2009. Zawodowo związana z Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Jej zainteresowania badawcze dotyczą etniczności, wielokulturowości, ochrony praw człowieka oraz badań nad ludobójstwem. Koordynatorka i trenerka licznych projektów edukacyjnych. Autorka i redaktorka publikacji, m.in.: „Warszawa – miasto wielu kultur” (2010); „Rola komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP w kształtowaniu polskiej polityki narodowościowej w latach 1989-2007″ (2019); serii Wydawnictwa Sejmowego „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce” oraz „Krwawy cień genocydu” – interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem. Laureatka Nagrody Nieobojętności przyznanej przez Oświęcimski Instytut Praw Człowieka w 2021 r. za działalność na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela.

Jolanta Lange

dr nauk humanistycznych. Współautorka opracowania Krajowego Programu Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004-2009. Prowadzi zajęcia poświęcone tematyce uprzedzeń i stereotypów, wielokulturowości oraz przeciwdziałania dyskryminacji i zarządzania różnorodnością. Autorka i koordynatorka ponad 15 projektów badawczych i edukacyjnych z zakresu równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i ochrony praw człowieka. Propagatorka idei równego statusu kobiet i mężczyzn. Współautorka Poradnika Antydyskryminacyjnego dla funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Policji oraz autorka licznych publikacji poświęconych problematyce równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne według autorskich scenariuszy, stosując własne narzędzia w edukacji oparte na pracy nad postawami i zachowaniami ludzi w kontekście różnych sytuacji społecznych.

Małgorzata Sójka

politolożka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat związana z 3 sektorem jako wolontariuszka, aktywistka, edukatorka, trenerka. Od 2015 roku związana ze Stowarzyszeniem Pro Humanum. Od 2017 roku współtworzy Centrum Wielokulturowe w Warszawie jako animatorka i edukatorka. Urodzona aktywistka, współtwórczyni Inicjatywy „Tak dla uchodźców”, zawsze gotowa walczyć o poszanowanie praw człowieka w takim wymiarze i formie, w jakim jest to konieczne, czasem na sali seminaryjnej, a czasem na ulicy.

Tadeusz Olczak

elektronik, politolog, trener, podróżnik. Specjalista z zakresu marketingu politycznego oraz public relations. Certyfikowany Pełnomocnik Funduszy Unijnych, konsultant biznesowy w zakresie zarządzania różnorodnością. Autor publikacji na temat mediów elektronicznych, ukończył kursy z zakresu zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem tematyki e-urząd, e-samorząd. Organizator kampanii marketingowych i wyborczych. Koordynator wielu społecznych projektów.
Skip to content