Raport z dialogu społecznego nad polityką integracji

Oddajemy w Wasze ręce raport z dialogu społecznego nad polityką integracji. Powstał na podstawie spotkań sąsiedzkich, które prowadziliśmy wiosną w różnych dzielnicach Warszawy. Podczas spotkań przyglądaliśmy się zidentyfikowanym wcześniej lukom, a uczestniczący w nich mieszkańcy Warszawy zastanawiali się nad możliwymi rozwiązaniami. Raport nie jest długi, bardzo zachęcamy do przeczytania w całości.

Uczestnicy spotkań – Wasze sąsiadki i sąsiedzi – zaproponowali cały szereg bardzo ciekawych rozwiązań, które mogą sprawić, że nam wszystkim będzie łatwiej. Rozwiązania te dotyczyły działalności instytucji publicznych, organizacji życia w Polsce, uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym, partycypacji społecznej migrantek i migrantów, wsparcia inicjatyw oddolnych, przeciwdziałania dyskryminacji oraz szeroko rozumianej polityki miejskiej. Co istotne, propozycje uczestniczek i uczestników dotyczyły aspektów, które odnoszą się do wszystkich mieszkańców miasta, nie tylko nowoprzybyłych. 

Wśród rekomendacji na szczególną uwagę zasługują propozycje związane z:

  • Aktywnym uczestnictwem i samorzecznictwem migrantek i migrantów
  • Wzmacnianiem „przyjazności społecznej”
  • Szerszą współpracą instytucji publicznych z mieszkańcami miasta
  • Większą inkluzywnością przestrzeni miejskiej.

Choć rekomendacje skierowane są do samorządu stolicy i jej dzielnic, zachęcamy także inne miasta do zapoznania się z pomysłami warszawianek i warszawiaków. Lekturę polecamy także mieszkańcom, którzy szukają dla siebie rozwiązań, pomysłów i możliwości zaangażowania się na rzecz integracji.

Życzymy miłej lektury!

Skip to content