Szkolenia w 2018 r. dla warszawskich NGO

Informujemy o nowym naborze na warsztaty antydyskryminacyjne dla warszawskich organizacji pozarządowych.

Projekt Równe Traktowanie w działaniach warszawskich NGO,  realizowany przez Stowarzyszenie Pro Humanum i współfinansowany ze środków m. st. Warszawy,  jest odpowiedzią na zaistniałe potrzeby coraz bardziej różnorodnej społeczności Warszawy oraz organizacji pozarządowych realizujących w stolicy zadania publiczne. Serdecznie zapraszamy

Nowe terminy i formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo tutaj

 

Skip to content