Wyzwania i zagrożenia pracy w NGO i nieformalnych ruchach społecznych. Sondaż

W ostatnich latach rośnie  presja na środowisko organizacji pozarządowych Przyczynia się do tego zarówno zwiększająca się polaryzacja społeczeństwa, jak i narastające problemy natury finansowo-organizacyjnej NGO-sów. Swoją cegiełkę dokładają powszechny hejt, a nawet akty przemocy fizycznej.

Działaczki i działaczy, aktywistki i aktywistów coraz częściej dotykają długotrwały stres, wypalenie zawodowe, kryzys psychiczny. Problem staje się na tyle częsty, że postanowił się nim zająć Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Uniwersytetem SWPS, portalem NGO.pl i Fundacją Stabilo.

Osoby, które działają w organizacjach pozarządowych i nieformalnych ruchach serdecznie zachęcamy do udziału w sondażu dotyczącego zagrożeń, na które narażone mogą być osoby pracujące w organizacjach społecznych a także aktywiści i aktywistki ruchów nieformalnych. 

Państwa odpowiedzi pomogą w zdiagnozowaniu najważniejszych problemów.

Sondaż (aktywny od 20 stycznia do 27 stycznia 2020 r) jest dostępny TUTAJ:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/ankieta-nt-wyzwan-i-zagrozen-pracy-w-ngo

Raport z badania zostanie przestawiony podczas konferencji „Kryzys psychiczny u osób działających w organizacjach pozarządowych oraz ruchach nieformalnych” w Biurze RPO oraz opublikowany w połowie lutego na stronach: www.rpo.gov.pl , www.ngo.pl,  http://stabilo.org.pl/

Do współpracy zaprasza:

Joanna Troszczyńska-Reyman

Tel. (22) 55 17 989

e-mail: joanna.troszczynska-reyman@brpo.gov.pl

Centrum Projektów Społecznych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Skip to content