Seminarium o Prawach Człowieka

W dniach 16-17 czerwca 2016 r. w Centrum Komunikacji Społecznej przy ul. Senatorskiej 27 w Warszawie, odbędzie się seminarium będące kontynuacją, rozpoczętego w maju, projektu edukacyjnego o prawach człowieka w ramach partnerstwa Stowarzyszenia Pro Humanum z węgierskim (Budapeszt) Instytutem Toma Lantosa i słowackim (Komarno) Tandem.

To już drugie spotkanie seminaryjne, zorganizowane w celu przedyskutowania oraz wymiany doświadczeń w zakresie edukacji formalnej i poza formalnej w dziedzinie praw człowieka. Tym razem poświęcone stronie praktycznej: sprawdzonym rozwiązaniom i wypracowaniu ram współpracy. Seminarium odbywa się w języku angielskim. Poniżej agenda i raport z seminarium majowego w Budapeszcie.

Agenda

Thursday 16 June
By 14:00 Arrival of participants
14:30-15:20 Presentation of the project and summary of the Budapest seminar discussions, introductory round and very short reflection in connection to the Budapest seminar (for those who attended it),
15:20-15:30 Keynote speech (with a focus on the local context of the seminar)
15:30-15:45 Break
15:45-16:30 Group discussion: Actors – their responsibilities and approaches
16:30-17:00 Plenary discussion: Actors – their responsibilities and approaches
17:00-17:15 Break
17:15-18:00 Group discussion: Practices to promote vs practices to avoid
18:00-18:30 Plenary discussion: Practices to promote vs practices to avoid
19:00-20:30 Dinner
Friday 17 June
09:30-10:00 Summary of, and reflection on the discussions of the first day
10:00-11:00 Group discussion: Overcoming methodological challenges (based on the “practices to avoid” discussed the day before)
11:00-11:30 Plenary discussion: Overcoming methodological challenges
11:30-11:45 Break
11:45-12:30 Group discussion: Bridging gaps and connecting actors
12:30-13:00 Plenary discussion: Bridging gaps and connecting actors
13:00-14:00 Lunch
14:00-15:00 Plenary discussion: next steps
Skip to content