Rekomendacja Stowarzyszenia Naukowego im. Havelocka Ellisa

Stowarzyszenie Naukowe im. Havelocka Ellisa rekomenduje udział w warsztatach antydyskryminacyjnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie ProHumanum. Udział w szkoleniu będzie zaliczony do godzin szkoleniowych regulaminu uzyskiwania Certyfikatu Specjalisty(ki) w dziedzinie różnorodności płciowej i seksualnej Stowarzyszenia Naukowego im. Havelocka Ellisa. Celem wydania Certyfikatu jest wskazanie osób dysponujących wiedzą z zakresu różnorodności płciowej i seksualnej na poziomie, który poszerza możliwości oddziaływania z zakresu pomocy i diagnozy psychologicznej w przypadku pracy klinicznej w dziedzinie różnorodności płciowej i seksualnej. Więcej informacji o Certyfikacie można znaleźć na stronie internetowej www.havelockellis.org

Skip to content