Raport Agencji Praw Podstawowych: zagrożenia dla społeczeństwa obywatelskiego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport Agencji Praw Podstawowych UE (FRA) prezentujący skalę i rodzaje zagrożeń dla społeczeństwa obywatelskiego i jego rozwoju w krajach UE. 

Cały raport znajdziesz tutaj

Wyzwania stojące przed organizacjami społeczeństwa obywatelskiego działającymi na rzecz praw człowieka w UE