Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych – uwagi

Zapraszany do zapoznania się z uwagami dotyczącymi projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.

Uwagi_-_Komisja_Dialogu_Społecznego

 

Więcej opinii można przeczytać na stronie MSWiA.

Skip to content