Powołanie przez RPO Rady ds. Równego Traktowania

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Koalicji Równych Szans w sprawie powołania przez Rzecznika Praw Obywatelskich  Rady ds. Równego Traktowania.

 

Stanowisko Koalicji Rada ds Równego Traktowania 2016