Spotkanie otwarte. Dyskryminacja w świetle prawa oraz Zasada Równego Traktowania i zakaz dyskryminacji – podstawowe akty prawne

W dniu 22 czerwca w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Śniadeckich 12/16, odbyło się otwarte spotkanie poświęcone dyskryminacji w świetle prawa. Kolejne takie spotkanie odbędzie się 07 września o godz. 17.00 Sedecznie zapraszamy.

Na prośbę uczestników/czek spotkania, prezentujemy podstawowe akty prawne dotyczące zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji z podziałem na prawo krajowe oraz międzynarodowe i europejskie.

Plik w formacie MS Word Podstawowe akty prawne

Skip to content