OŚWIADCZENIE Stowarzyszenia PRO HUMANUM

W ostatnich dniach w mediach mamy do czynienia z kampanią oszczerstw pod adresem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM i jej wiceprezeski. Publikacje te opierają się na nieprawdziwych informacjach rozpowszechnianych zwłaszcza przez TVP Info.

Zarząd Stowarzyszenia PRO HUMANUM zdaje sobie sprawę, iż te ataki są elementem szerszej kampanii nienawiści wymierzonej w środowiska zaangażowane w walkę o równe prawa obywatelskie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

W obecnym klimacie politycznym oczekiwanie pomocy ze strony służb państwowych byłoby przejawem naiwności, tym niemniej zachowujemy sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową przeciwko autorom oszczerstw, które naruszają dobra Stowarzyszenia PRO HUMANUM i podważają jego wieloletni dorobek na niwie ochrony praw człowieka i obywatela.

Zarząd Stowarzyszenia PRO HUMANUM

Warszawa, 17 marca 2023 r.

Skip to content