Oświadczenie Zarządu

Komunikat wydany przez niektóre organizacje tworzące Fundację na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie (z wieloma z nich łączy nas głęboka przyjaźń i długoletnia współpraca), zobowiązuje nas, przez wzgląd na zakres naszej działalności, do odcięcia się od tej formy komunikowania.

Taki dyskurs jest głęboko sprzeczny z ideami naszego Stowarzyszenia i naszą aktywnością w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałania dyskryminacji, równego traktowania w wielokulturowej perspektywie ludzkich zachowań.

Nie chcemy i nie będziemy uczestniczyć we wzajemnych oskarżeniach i ocenach niegodnych współpracy w trzecim sektorze.

Przywracamy prawdę w przekazie Fundacji na Rzecz Centrum Wielokulturowego:

  • Stowarzyszenie brało udział w tworzeniu koncepcji i programu Centrum Wielokulturowego (dostępne dane są w dokumentacji tworzenia Fundacji),
  • braliśmy udział w pracach KDS ds. cudzoziemców oraz warsztatach budujących koncepcję CW.

Pozwólcie, że nasze kompetencje i rzetelność 11-letnich działań oceniły już dziesiątki instytucji w których realizowaliśmy projekty zawsze na najwyższym poziomie, setki grup szkoleniowych z różnych środowisk społeczno – zawodowych w których budziliśmy świadomość wielokulturowości i przeciwdziałania dyskryminacji.

Ważny dla nas jest przebieg dyskursu społecznego a nie jak przebiegają sympatie i antypatie w kontaktach międzyludzkich, zwłaszcza gdy rządzą nimi emocje. Dlatego powstrzymamy się od dalszego udziału i komentarzach w prowadzonej kampanii.

Zarząd Stowarzyszenia Pro Humanum

Skip to content