IX edycja nagrody im. Ireny Sendlerowej

Jesteś nauczycielem, któremu bliskie są idee tolerancji i szacunku wobec innych? Prowadzisz w szkole zajęcia i projekty wielokulturowe, antydyskryminacyjne lub dotyczące Holocaustu? Ta nagroda jest dla Ciebie!

Do 15 września trwa nabór zgłoszeń do Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Nagrodę ustanowiło w 2006 roku Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce, a pierwszych laureatów wyróżniła sama Irena Sendler. Ideą konkursu jest wspieranie nauczycieli, którzy w swojej pracy starają się zmieniać szkołę i środowisko lokalne na bardziej tolerancyjne, przyjazne wobec różnorodności, wrażliwe na potrzeby innych osób oraz grup społecznych. Każdego roku kapituła wyłania laureata konkursu, który otrzymuje nagrodę wysokości 15 000 zł.

Jak ubiegać się o nagrodę?
Kandydat do nagrody powinien być czynnym zawodowo nauczycielem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej w Polsce. Powinien uczyć w duchu tolerancji, odgrywać aktywną rolę w szkole lub szerszym środowisku oraz wyrażać to poprzez konkretne projekty i działania.

Zgłoszenia do nagrody mogą nadsyłać osoby fizyczne, organizacje i instytucje oraz sami kandydaci. W tym roku znacznie uproszczono tryb zgłoszeń: odbywają się one wyłącznie przez formularz online, który wraz z regulaminem konkursu dostępny jest na stronie www.nagrodasendlerowej.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń do nagrody „Za naprawianie świata” upływa 15 września 2015 roku.

W skład kapituły nagrody wchodzą m.in. Krzysztof Czyżewski – przewodniczący kapituły, twórca Fundacji ”Pogranicze”; Elżbieta Ficowska – pedagog, działaczka społeczna, jedna z 2,5 tys. osób uratowanych przez Irenę Sendlerową i była przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce; Alicja Pacewicz – dyrektor Centrum Edukacji Obywatelskiej do spraw programów i wydawnictw; Mirosław Sawicki – były dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, minister edukacji narodowej w rządzie Marka Belki, od 2008 roku członek Rady Edukacji Narodowej. Organizatorami konkursu są Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce.
Wręczenie nagrody, które odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich, zaplanowane jest na koniec października 2015 roku. W tym roku nagroda została objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Skip to content