Dobre praktyki – Prewencja i zwalczanie aktów przemocy motywowanej dyskryminacją w Europie

Zaproszenie do budowania banku dobrych praktyk.

Europejskie Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i siedem europejskich organizacji zapraszają do zgłaszania innowacyjnych i obiecujących lokalnych praktyk podejmowanych w Europie, których celem jest zwalczanie przestępczości, wykroczeń i zakłóceń porządku publicznego motywowanych rasizmem, ksenofobią i wszystkimi innymi formami nietolerancji.

Spośród odpowiedzi na niniejsze zaproszenie zostanie wybranych 50 praktyk, które zostaną opublikowane w podręczniku upowszechnionym w całej Europie, a służącym promowaniu lokalnych inicjatyw i zachęcaniu władz do podejmowania działań przeciwko nietolerancji i aktom przemocy motywowanym dyskryminacją.

Więcej informacji można znaleźć w formularzach dobrych praktyk dostępnych w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskimpolskim i hiszpańskim.

W celu zgłoszenia dobrej praktyki proszę skorzystać z formularza dostępnego tutaj (https://efus.eu/files/2016/04/TemplatePracticeSheetJUST_PL.docx) albo wysłać prezentację (opis) projektu przed 11 listopada 2016.

Niniejsze zaproszenie stanowi część projektu Just & Safer Cities for All (https://efus.eu/en/category/topics/risks-forms-of-crime/hate-crime/), prowadzonego przez Efus i współfinansowanego przez Komisję Europejską. Głównym celem projektu jest wzmocnienie wiedzy o interesariuszach i środkach, jakie mogą zostać podjęte na poziomie lokalnym, by przeciwdziałać przestępstwom i zagrożeniom związanym z aktami przemocy motywowanymi dyskryminacją.

Kontakt

Katarzyna Jurzak-Mączka – katarzyna.jurzak@uj.edu.pl (PL)
Pilar De La Torre – delatorre@efus.eu (ANG)

Carla Napolano – napolano@efus.eu (ANG)

 
 
 
Skip to content