DISC-FREE

DISC-FREE – miejsce wolne od dyskryminacji

Okres realizacji: 2012 r.

Działania: dwudniowe warsztaty prowadzone w okresie październik-grudzień 2012 r.

O projekcie:

Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe, etniczne, płeć, orientację seksualną, religię, niepełnosprawność oraz wiek w dostępie do usług świadczonych w branży hotelarskiej, gastronomicznej i rozrywkowej na terenie m.st. Warszawy.

Udział w projekcie pozwala podnieść standard oferowanych usług oraz zagwarantuje otrzymanie certyfikatu „DISC-FREE – miejsce wolne od dyskryminacji”, potwierdzającego przygotowanie firmy do równego traktowania Klientek i Klientów.


 

Przystąpiliśmy do programu, ponieważ …

Vero

.. może nam to pomóc w naszej pracy.

Gamp Paintball

Versilia

.. chyba nie doceniamy wagi dyskryminacyjnych zachowań.

Club Mirage

.. chcemy się upewnić, że nie dyskryminujemy a ewentualne niedociągnięcia z naszej strony naprawić.

 Team Hostel

.. chcemy, by nasi goście czuli się u nas jak w domu niezależnie od swojej orientacji, rasy, płci czy wyznania.

Bulldog Pub

Sprawa dyskryminacji jest bardzo aktualnym problemem, poprzez przystąpienie do projektu chcieliśmy pogłębić naszą wiedzę oraz poznać w jaki sposób reagować i przeciwdziałać jej.

Starwood Hotels & Resorts

.. chcemy wspierać akcje zapobiegające dyskryminacji. wierzymy, że szkolenie wzbogaci nas o nowe doświadczenia i przydatną wiedzę, którą będziemy w stanie wykorzystać w naszych hotelach.

Hotele WAM

.. ponieważ szacunek i zrozumienie potrzeb naszych Gości są dla nas sprawą nadrzędną…

EMMA hostel

.. prowadzimy hostel wolny od dyskryminacji…

CityDoping

.. uważamy, że takie inicjatywy są pożyteczne…/ bo dostrzegamy, że w Warszawie dynamicznie przybywa obcokrajowców i stajemy się miastem wielokulturowym…

InterContinental

klub CAPITOL

.. chcemy nauczyć się jak pracować aby wszyscy bez względu na pochodzenie czuli się u nas równi i wiedzieli, że nam na nich zależy.

hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport

.. Marriott od lat w tolerancji i wielokulturowości rozpoznaje źródło wiedzy i natchnienia do kreatywnej pracy.

restauracja Florian

.. wszystko co robimy, robimy dla ludzi. Ponad podziałami i ponad stereotypami dajemy świadectwo każdego dnia. Bo każdy człowiek jest unikalny i ważny.

Decor Design

.. priorytetem naszej działalności jest szacunek i promowanie ochrony wolności i praw każdego człowieka oraz swobód obywatelskich społeczeństwa.

klub Znajomi Znajomych

.. we współczesnym świecie to szczególnie ważne.

hotel Gromada Warszawa Okęcie

.. sprzeciwiamy się wszelkim przejawom dyskryminacji w środowisku pracy.

hotel Reytan

.. dla nas, hotelarzy, hotel = gościnność, a gościnność wyklucza jakąkolwiek dyskryminację. Uznaliśmy, że warto wiedzieć, jak reagować na przejawy nietolerancji.

Salad Story

.. każdy człowiek ma prawo być traktowany na równi z innymi. Restauracja powinna być przyjazna dla każdego klienta – Salad Story właśnie takie jest a każdy odwiedzający może liczyć na uśmiech, pomoc i życzliwość.

 

Jakie są korzyści z uczestnictwa?

  • Skorzystasz z bezpłatnej reklamy w mediach zaangażowanych w projekt,
  • Dołączysz do grupy przedsiębiorców, którzy dzięki dbałości o różnorodność zwiększą swoją przewagę konkurencyjną na rynku,
  • Otrzymasz certyfikat DISC-FREE – miejsce wolne od dyskryminacji, który w sposób szczególny wyróżni Twoją firmę,
  • Wpłyniesz na zwiększenie motywacji osób zatrudnionych w Twojej firmie do świadczenia usług w sposób równościowy.

Co zrobić, by zostać Prometeuszem Równości?

  • Wystarczy zgłosić chęć uczestnictwa, wypełniając formularz zgłoszeniowy Word lub formularz zgłoszeniowy Html dla wytypowanych pracowników Państwa firmy (maksymalnie 5 osób)
  • Wybrać dogodny termin i odesłać formularz elektronicznie, faksem lub pocztą do 22 października 2012 r.

Załączniki

Skip to content