22 403 32 03 bezpłatne porady prawne i pomoc psychologiczna

Realizujemy projekt pomocy i wsparcia dla mieszkańców Warszawy – osób zagrożonych lub doświadczających dyskryminacji.

Masz poczucie, że zostałeś/aś nierówno potraktowany/na ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie społeczne, religię, kolor skóry, tożsamość płciową, światopogląd? Potrzebujesz wsparcia psychologicznego i/lub prawnego?

Zgłoś się do nas! Zapewniamy BEZPŁATNĄ i profesjonalną pomoc.

Infolinia:    22 403 32 03

poniedziałek – w godz. 15-16

wtorek – w godz. 11-14

czwartek – w godz. 11-14 


Możesz również do nas napisać:

ngo@prohumanum.org

W ramach projektu oferujemy pomoc i terapię psychologiczną (indywidualną i grupową), spotkania ukierunkowane na diagnozę problemu, zwiększenie samoświadomości, rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów. Interwencja w sytuacji doświadczania dyskryminacji lub zagrożenia nią, w tym w szczególności diagnoza problemów wynikających z dyskryminacji, podejmowanie działań profilaktycznych oraz ustalenie kierunków dalszej pomocy.

Porady prawne dotyczące równego traktowania, prawa cywilnego i rodzinnego w sprawach związanych z dyskryminacją w zatrudnieniu, dostępie do usług, edukacji, opiece zdrowotnej, zabezpieczeniu społecznym, pomoc w przygotowaniu pism procesowych oraz reprezentacja i/lub towarzyszenie podczas rozprawy.

pobierz plakat

pobierz ulotkę

pobierz podstawowe akty prawne

Ważne i potrzebne informacje, które mogą ułatwić identyfikację problemów związanych z dyskryminacja w pracy

​SŁOWNIK określeń  z zakresu dyskryminacji warto wiedzieć, warto znać

 

 

Skip to content