Bezpłatne Poradnictwo Prawne i Wsparcie Psychologiczne

Jeśli doświadczasz dyskryminacji lub czujesz, że zagraża Ci dyskryminacja ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, kolor skóry, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie lub inne przesłanki,

postępowanie Twojego pracodawcy, innych osób bądź instytucji budzi Twoje wątpliwości, jest dla Ciebie krzywdzące i pragniesz zmienić swoją sytuację. Możesz skorzystać z bezpłatnej porady prawnej i/lub wsparcia psychologicznego.
Pomożemy zidentyfikować problem, pokazać kierunki działania prawnego i pozaprawnego, przywrócimy równowagę w TWOIM życiu.  Porady skierowane są do mieszkańców Warszawy doświadczających lub zagrożonych dyskryminacją.
Porady i wsparcie realizowane są stacjonarnie i on-line. Wszystkie usługi są bezpłatne. 
Umów się na wizytę, telefonicznie: 501 123 333 lub mailowo: ngo@prohumanum.org
Projekt współfinansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy
Skip to content