Bezpłatne Poradnictwo Prawne i Wsparcie Psychologiczne

Jeśli doświadczasz dyskryminacji lub czujesz, że zagraża Ci dyskryminacja ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, kolor skóry, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie lub inne przesłanki,

postępowanie Twojego pracodawcy, innych osób bądź instytucji budzi Twoje wątpliwości, jest dla Ciebie krzywdzące i pragniesz zmienić swoją sytuację. Możesz skorzystać z bezpłatnej porady prawnej i/lub wsparcia psychologicznego.
Pomożemy zidentyfikować problem, pokazać kierunki działania prawnego i pozaprawnego, przywrócimy równowagę w TWOIM życiu.  
Umów się na wizytę, wszystkie usługi są bezpłatne. 
Kontakt telefoniczny: 501 123 333