Bądź świadom/a swoich praw!

Chcesz się dowiedzieć, jak wygląda uregulowanie prawne osób pozostających w związkach nieformalnych? Jak uzyskać informacje o stanie zdrowia partnera/partnerki? W jaki sposób przeciwdziałać dyskryminacji w swoim miejscu pracy? Jakie prawa przysługują Tobie, jeżeli zostaniesz nierówno potraktowany/na? Zgłoś się na warsztaty i poznaj swoje prawa. Spotkanie 16 grudnia (piątek) o godz. 17:30-20:30
Zapisy przez specjalny formularz dostępny pod adresem:
http://bit.ly/2gOJJyd

Liczba miejsc ograniczona. Zajęcia są BEZPŁATNE.

 • przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy: mobbing, molestowanie,
  dyskryminacja;
 • prawa przysługujące osobom pokrzywdzonym;
 • zgłaszanie naruszeń prawa w tym m.in. prywatny akt oskarżenia;
 • prawne uregulowanie osób pozostających w związkach nieformalnych: stosunki
  majątkowe, dziedziczenie, wspólny rachunek bankowy, odbiór wynagrodzenia, odbiór
  korespondencji;
 • zdrowie – uzyskanie informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki,
  udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wgląd w dokumentację medyczną.

Projekt współfinansowany ze środków m.st Warszawy.

 

Skip to content