Projekt edukacyjny ,,Mury mówią. Znaki wrogości – zrozumieć – reagować” otrzymał w 2008 roku dofinansowanie ze środków Biura Edukacji Miasta St. Warszawy.

W ramach projektu zrealizowano:
a) szkolenie dla 40 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Warszawy
b) wystawa zdjęć wykonanych przez uczestników projektu.

Szkolenie poświęcone było mowie nienawiści i formom, jakie ona przybiera, jej adresatom oraz autorom, a także sposobom jej zapobiegania. Młodzież dokumentowała język nienawiści widoczny na murach stolicy.

Stowarzyszenie Pro Humanum prowadzi dokumentację fotograficzną mowy nienawiści w przestrzeni miejskiej. Jeśli posiadasz zdjęcie napisów, rysunków, wlepek na murach, elewacjach budynków, płotach, środkach transportu itp. PRZEŚLIJ JE DO NAS , wraz z opisem gdzie zostały zrobione.

Skip to content