Oświadczenie Zarządu z dn. 27.05.2020

Kolejny raz w mediach mamy do czynienia z kampanią oszczerstw pod adresem prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM.

Publikacje te opierają się na nieprawdziwych informacjach zawartych w artykule opublikowanym w tygodniku „Wprost” w dniu 29 maja 2005 r. Artykuł ten był przedmiotem procesu sądowego, który zakończył się przeprosinami redakcji tygodnika „Wprost”, opublikowanymi w dniu 13 września 2009 r.Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM zdaje sobie sprawę, iż te ataki są elementem szerszej kampanii nienawiści wymierzonej w środowiska zaangażowane w walkę o równe prawa obywatelskie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

W obecnym klimacie politycznym oczekiwanie pomocy ze strony służb państwowych byłoby przejawem naiwności, tym niemniej zachowujemy sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową przeciwko autorom oszczerstw, które naruszają dobra Stowarzyszenia PRO HUMANUM i podważają jego wieloletni dorobek na rzecz ochrony niezbywalnych praw człowieka i obywatela.

Zarząd Stowarzyszenia PRO HUMANUM

Warszawa, 27 maja 2020 r.